Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
30. května 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

PSV Project Service and Value srl se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web PSV Project Service and Value srl a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu PSV Project Service and Value srl souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

PSV Project Service and Value srl shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. PSV Project Service and Value srl také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na PSV Project Service and Value srl automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou PSV Project Service and Value srl využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu PSV Project Service and Value srl.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu PSV Project Service and Value srl, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: PSV Project Service and Value srl nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

PSV Project Service and Value srl doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na PSV Project Service and Value srl. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. PSV Project Service and Value srl nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo PSV Project Service and Value srl a rodinu webů PSV Project Service and Value srl.

Použití osobních informací

PSV Project Service and Value srl shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu PSV Project Service and Value srl a k poskytování služeb, o které jste požádali. PSV Project Service and Value srl také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z PSV Project Service and Value srl a jeho přidružených částí. PSV Project Service and Value srl vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. PSV Project Service and Value srl neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. PSV Project Service and Value srl Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc PSV Project Service and Value srl může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb PSV Project Service and Value srl a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

PSV Project Service and Value srl nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

PSV Project Service and Value srl udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu PSV Project Service and Value srl za účelem zjištění, jaké služby PSV Project Service and Value srl jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům PSV Project Service and Value srl, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web PSV Project Service and Value srl prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící PSV Project Service and Value srl nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku PSV Project Service and Value srl a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů PSV Project Service and Value srl nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web PSV Project Service and Value srl používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky PSV Project Service and Value srl nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti PSV Project Service and Value srl, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb PSV Project Service and Value srl nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

PSV Project Service and Value srl zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. PSV Project Service and Value srl uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

PSV Project Service and Value srl vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se PSV Project Service and Value srl nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte PSV Project Service and Value srl na adrese psv.webmaster@psvnet.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation